Wisby Tandvård

Vår vision

Vår tand- och munvård baseras på de krav som du, som patient hos oss, ställer på vården av dina tänder. Det är oftast så att en behandling har alternativa lösningar och olika prisbilder, detta vill vi föra fram.
Tandvården hos oss skall vara så långsiktig som möjligt, därför är en korrekt beskrivning av ditt vårdbehov av största vikt för oss.